Konferenčná a tlmočnícka technika

Konferenčná technika sa využíva najmä pri konferenciách, kde sa účastníci konferencie aj aktívne zapájajú do diskusie. Každý účastník diskusie má na stole konferenčnú mikrofónnu jednotku, cez ktorú sa môže aktívne zapojiť do diskusie, počúvať rečníka alebo napríklad aj prijímať tlmočený prejav iných účastníkov.Konferenčný systém v základe pozostáva z mikrofónnej jednotky, ktorá je vždy vybavená bezdrôtovým mikrofónom a reproduktorom, ktoré zaistia zrozumiteľnú a bezproblémovú prevádzku aj v akusticky nevýhodných podmienkach.

Podľa požiadaviek klienta je možné dodať konferenčnú techniku s ďalšou voliteľnou výbavou Ako sú LED obrazovky a steny, priesvitný rečnícky pult, osvetlenie, ozvučenie ale aj samotné pódium. Riadiace jednotky konferenčných systémov umožňujú prepojenie s ďalšími systémami, ktoré rozširujú technické možnosti počas prebiehajúcej konferencie.

Možnosti rozšírenia konferenčných systémov

  • Nahrávanie priebehu konferencie
  • Prenos signálu do iných miestností
  • Pripojenie tlmočníckej techniky
  • Distribúcia viacerých tlmočených jazykov 

Tlmočnícka technika

Tlmočnícka technika je samostatnou kategóriou konferenčných systémov. Prepojením systémy zabezpečujú bezdrôtový prenos tlmočených jazykov. Simultánne sa deje preklad aj jeho následná distribúcia k poslucháčom. Vysielač signálu a  IR žiarič pokryjú signálom celý konferenčný priestor miestnosti aj s poslucháčmi. Každý z poslucháčov diskusie je vybavený prijímačom signálu a tiež slúchadlami. V prípade, že sa jedná o účastníka diskusie, je takýto účastník vybavený aj mikrofónom a vysielačom. Pre tlmočenie využívame mobilný digitálny tlmočnícky systém, ktorý je vhodný na prenos zvukového signálu aj na väčšie vzdialenosti bez skreslení a strát na kvalite zvuku. Počet vysielačov závisí od počtu tlmočených jazykov a počet prijímačov signálu s tlmočeným jazykom závisí od počtu poslucháčov.

Tlmočnícka kabína

Tlmočnícka kabína je zvukovo izolovaný priestor. Ich počet závisí od počtu tlmočených jazykov. Každý tlmočník sedí vo svojej tlmočníckej kabíne, počúva rečníka a súčasne tlmočí prejav do žiadaného jazyka. Tlmočený prejav z každej tlmočníckej kabíny je prenášaný prostredníctvom vyššie spomenutého IR vysielača a IR prijímača jednotlivým účastníkom do slúchadiel. Tlmočnícka kabína je najčastejšie využívaná na rôznych workshopoch, konferenciách, medzinárodných prezentáciach a podobne.

Rečnícky pult

Rečnícky pult ponúkame v rôznych variáciách. Od plexi s možnosťou vlastného branding-u až po rečnícky pult s riešením na mieru.

Spojte sa s nami

Zaistite si hladký priebeh a multijazyčné tlmočenie vašej konferencie  pomocou konferenčnej a tlmočníckej techniky.  Tieto služby, ale aj ozvučenie, osvetlenie, prenájom pódia, ale aj event support od A do Z vám dokáže zabezpečiť eventová agentúra ASOUND. V prípade záujmu o nezáväznú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru nižšie alebo telefonicky na čísle…

Napíšte nám